Deze website is eigendom van Elektro Connect.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel:
Elektro Connect
Mispelaarstraat 7
9220 Hamme Zogge

Telefoon: 0484/81 70 33
Email: info@elektroconnect.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0844 294 532

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich
uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Privacybeleid

Elektro Connect hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie
op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten
worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie
gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van
ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds
verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw
persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de
gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren
die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn via het email-adres:
info@elektroconnect.be

Cookies

Elektro Connect kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van
niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het
besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs
waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit
maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de
gebruikers.
Meer informatie vind u terug via volgende link: www.elektroconnect.be/cookies/

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen,
data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren toe aan Elektro Connect of rechthoudende
derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet
aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als
een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd.

Elektro Connect levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde
informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze
inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking
gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten
of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal
Elektro Connect de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel
mogelijk recht te zetten.

Elektro Connect kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de
informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter
beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren op het email-adres:
info@elektroconnect.be

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder
aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Elektro Connect geeft geen garanties voor de goede werking van de website
en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm
van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de
toegang tot of het gebruik van de website.

Elektro Connect kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of
indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor
schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,
inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder
beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van
programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,
programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of
daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze
websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring van de inhoud ervan.

Elektro Connect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de
inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of
voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil
zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.